The Florence Art Of Academy

År 2014 sökte jag till ¨The Florence Art Of Academy¨. Urvalet av kursdeltagare skedde med hjälp av arbetsprover. Jag var en av två som kom med på kursen som inte hade akademiska utbildning inom konst. Totalt var vi 20 kursdeltagare. En mycket bra och intensiv kurs. Vi skulpterade från tidig morgon till sen eftermiddag.