Kvinnobyst

Kvinnobyst, Stengodslera, oxider och glasyr behandlad.

Leave a Reply